กรุงธนบุรี  BTS Krung Thon Buri に作成される

シンプル
11

Shop Info: กรุงธนบุรี  BTS Krung Thon Buri

Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 タイ